[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Som una empresa jove dedicada als serveis immobiliaris. Estem registrats al Col&middot;legi d'Agents Immobiliaris amb el n&uacute;m. A12309 i AICAT 9281. Tantmateix som P&egrave;rits Judicials Immobiliaris amb n. 2446<\/p>\r\n<p>Dins de l'&agrave;mplia gamma de serveis immobiliaris li donem una especial dimensi&oacute; de la figura del <strong>PSI (Personal Shopper Immobiliari).<\/strong><\/p>\r\n<p>Tenim una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en la gesti&oacute; en llocs directius del sector financer i altres empreses.<\/p>\r\n<p>Els nostres coneixements en el camp del dret i de la mediaci&oacute; comunit&agrave;ria fan que la recerca i gesti&oacute; dels actius immobiliaris, juntament amb la il&middot;lusi&oacute; de les persones, es converteixin per a nosaltres en la nostra l&iacute;nia de treball cuidant als clients ja des del primer contacte i fins a la finalitzaci&oacute; de les nostres accions.<\/p>\r\n<p>Per aix&ograve; diem que els nostres serveis s&oacute;n de 360&ordm; perqu&egrave; s'inicia des del primer contacte amb el client fins a la finalitzaci&oacute; dels nostres serveis.<\/p>\r\n<p>El nostre m&egrave;tode de treball &eacute;s el seg&uuml;ent:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Analitzem en profunditat el motiu de la venda, lloguer o inversi&oacute;<\/li>\r\n<li>Ens comprometem amb un <em>Enc&agrave;rrec de Venda<\/em><\/li>\r\n<li>Realitzem un cur&oacute;s reportatge per a la publicitat en portals immobiliaris i xarxes socials<\/li>\r\n<li>Analitzem la nostra cartera de possibles compradors<\/li>\r\n<li>Acompanyem als nostres clients en tot el proc&eacute;s (assessorament immobiliari, recerca del finan&ccedil;ament adequat, negociaci&oacute; entre parts, suport legal a la signatura dels documents de compravenda, etc.)<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Entenem la nostra feina com una aportaci&oacute; de valor, de servei de qualitat, per i per al client, ja que ...<\/p>\r\n<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>&nbsp;<\/strong><strong>&ldquo;TENIM LA CLAU DEL TEU SOMNI&rdquo;<\/strong><\/h1>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Ens trobar&agrave;s a:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href=\"http:\/\/www.domusimmobiliaria.com\/\">www.domusimmobiliaria.com<\/a><\/p>\r\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Contacte:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href=\"mailto:info@domusimmobiliaria.com\">info@domusimmobiliaria.com<\/a><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"http:\/\/domusimmobiliaria.com.\/images\/upload\/02%20NOSALTRES%20text%20CAT.jpg?1528366215446\" alt=\"02 NOSALTRES text CAT\" width=\"907\" height=\"453\" \/><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Som una empresa jove dedicada als serveis immobiliaris. Estem registrats al Col·legi d'Agents Immobiliaris amb el núm. A12309 i AICAT 9281. Tantmateix som Pèrits Judicials Immobiliaris amb n. 2446

Dins de l'àmplia gamma de serveis immobiliaris li donem una especial dimensió de la figura del PSI (Personal Shopper Immobiliari).

Tenim una àmplia experiència en la gestió en llocs directius del sector financer i altres empreses.

Els nostres coneixements en el camp del dret i de la mediació comunitària fan que la recerca i gestió dels actius immobiliaris, juntament amb la il·lusió de les persones, es converteixin per a nosaltres en la nostra línia de treball cuidant als clients ja des del primer contacte i fins a la finalització de les nostres accions.

Per això diem que els nostres serveis són de 360º perquè s'inicia des del primer contacte amb el client fins a la finalització dels nostres serveis.

El nostre mètode de treball és el següent:

  • Analitzem en profunditat el motiu de la venda, lloguer o inversió
  • Ens comprometem amb un Encàrrec de Venda
  • Realitzem un curós reportatge per a la publicitat en portals immobiliaris i xarxes socials
  • Analitzem la nostra cartera de possibles compradors
  • Acompanyem als nostres clients en tot el procés (assessorament immobiliari, recerca del finançament adequat, negociació entre parts, suport legal a la signatura dels documents de compravenda, etc.)

Entenem la nostra feina com una aportació de valor, de servei de qualitat, per i per al client, ja que ...

 “TENIM LA CLAU DEL TEU SOMNI”

Ens trobaràs a:                       www.domusimmobiliaria.com

 

Contacte:                                info@domusimmobiliaria.com

 

02 NOSALTRES text CAT


Cargando datos. Un momento, por favor...